Home Page  
   

درباره مهندسین مشاور بینا
 
 مهندسین مشاور بینا در سال 1355 توسط تعدادی از متخصصین صنعت نفت كه تا قبل از آن تجربیات ارزنده ای در پروژه های گوناگون كسب نموده بودند، تأسیس گردید.

خدمات و كیفیت مطلوب و تخصصی مهندسین مشاور بینا در دوران بازسازی و تكمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام ملی، خلا ناشی از عدم حضور كارشناسان خارجی را تا حد بسیاری جبران نمود و فرصت مناسبی را برای كارشناسان شركت بوجود آورد تا با مشاركت در طرحهای عظیم ملی از تجربیات گرانقدری بهره مند گردند. توسعه روز افزون شركت گونه های مختلف تخصص و ظرفیت را در شركت پدید آورد و به مرور، مهندسین مشاور بینا به یكی از معتبرترین مشاوران صنعت نفت و گاز پتروشیمی و نیروگاهی تبدیل گردید. به نحوی كه در حال حاضر با در اختیار داشتن بیش از چهارصد نفر نیروی انسانی متخصص و كارآمد عهده دار انجام خدمات تعهدی و قراردادی پروژه های بزرگ EPC در صنایع نفت و گاز پتروشیمی و تولید نیرو می باشد.

مهندسین مشاور بینا، همواره تلاش نموده است تا با ایجاد یك محیط علمی تخصصی برای كارشناسان كشور، خدماتی با كیفیت مطلوب به صنایع نفت و گاز پتروشیمی و نیروگاهی و ... ارائه نماید و نقش مؤثری را در روند استقلال و توسعه صنعتی كشور ارائه دهد. 

 

 

Copyright ©2003-2009 Bina Consulting Engineers Co.
 Design by  Homadesign.com